Naše holuby - logo
tel.: 0903 970 412 e-mail: vajicka@vajicka.com
publikované dňa: 6.5.2016
video bolo na žiadosť autora odstánené